25/05/1628, 14

25/05/1628, 14

14 Op advies van Z.Exc. laten HHM de repartitie op de provincies van de voor de bezetting van de kust en het kruisen bestemde oorlogsschepen en hun kapiteins zonder hun instemming niet door de Admiraliteitscolleges veranderen. Verder mogen de kapiteins gebruikmaken van solliciteurs voor het bij de betalende provincies innen van hun kostgeld en soldij. Dit mogen echter geen suppoosten van de Admiraliteiten zijn.