25/05/1628, 3

25/05/1628, 3

3 Noortwyck en de andere afgevaardigden berichten over de declaratie van de reiskosten en andere tijdens zijn verblijf in Venetië en op zijn terugreis gemaakte onkosten van wijlen ambassadeur Berck.
Net als op de declaratie van zijn reiskosten naar Venetië depêcheren HHM ordonnantie conform de apostille op eerdere declaraties. Wel gelasten zij ontvanger-generaal Doublet de door Berck tijdens zijn vertrek uit Venetië aan secretaris Sonnevelt voorgeschoten 200 Venetiaanse dukaten in mindering te brengen op hetgeen deze bij het land in rekening brengt. Hiervan wordt een aparte ordonnantie opgesteld.