25/05/1628, 4

25/05/1628, 4

4 Een brief van de afgevaardigden te Zwolle d.d. 23 mei behoeft geen resolutie.