25/05/1628, 5

25/05/1628, 5

5 Op een vanaf een oorlogsschip op de Elbe geschreven brief van commissaris Hoogenhouck d.d. 7 mei nemen HHM nog geen resolutie.