25/05/1628, 8

25/05/1628, 8

8 Schout en schepenen van de heerlijkheid Loon op Zand verzoeken vrije uitvoer van vruchten, hooi, haver en andere benodigde goederen voor onderhoud van hun vee en dat van hun familie.
HHM geven het rekest voor advies aan de RvS.