26/05/1628, 16

26/05/1628, 16

16 HHM vragen of de aanwezige afgevaardigden van de Admiraliteitscolleges de beraamde regeling en verdeling van de verdediging van de zee afdoende achten. Indien de vijand op zee een verbond met anderen sluit, zouden de voor het kruisen van het Nauw van Calais tot de Maas en daarvandaan tot Texel, Het Vlie en verder tot Flamborough Head bestemde eskaders elk met nog een oorlogsschip moeten worden uitgebreid, antwoorden zij. De eskaders voor het kruisen van Texel en Het Vlie tot het Rif van Skagen en Noorwegen zouden met twee schepen moeten worden versterkt. Daartoe zouden vier van de voor de kust van Vlaanderen bestemde schepen kunnen worden gebruikt, tenzij dit nadelig voor het land is.
Z.Exc. was het echter niet eens met dit voorstel. Hij heeft erop aangedrongen de schepen volgens de vastgestelde regeling op zee te brengen.
Voorlopig nemen HHM hierover geen besluit.