26/05/1628, 17

26/05/1628, 17

17 Gerestein en Schaffert moeten de door de erfgenamen van Moij Lambrecht ingediende stukken over hun aanspraken op het land nader onderzoeken en erover adviseren.