27/05/1628, 6

27/05/1628, 6

6 Noortwyck en Stavenis moeten Abraham de Verwer, inwoner van Amsterdam, nader horen over zijn voorstel om met een onfeilbare uitvinding het Scheurtje [Kanaal van Mardijck] voor Duinkerke in te dammen en daarover berichten.