29/05/1628, 1

29/05/1628, 1

1 De volmachten van Vredewold en het westelijk gelegen deel van Langewold vragen of de gecommitteerden tot de arbitrage in de geschillen tussen Groningen en Ommelanden ook hun klachten kunnen onderzoeken.
HHM verklaren hierop niet in te kunnen gaan. Zij verwijzen de supplianten naar de Staten van Groningen om daar hun remonstrantie te doen.