29/05/1628, 12

29/05/1628, 12

12 Gouverneur Hautein schrijft d.d. Sluis in Vlaanderen 27 mei over het plan van de vijand aangaande het bij Aardenburg gelegen huis Terweel.
HHM laten de president dit met Z.Exc. bespreken.