30/05/1628, 2

30/05/1628, 2

2 De Admiraliteit in het Noorderkwartier schrijft d.d. Enkhuizen 26 mei over de zaak van Jeuriaen Jansz., voormalig schipper op de eerder door haar als rechtmatige buit verklaarde boeier De Hoope.
Voordat HHM hierover besluiten, geven zij de brief en alle documenten voor advies aan Bruninxs, Clant en de aanwezige afgevaardigden van de Admiraliteit in het Noorderkwartier.