31/05/1628, 10

31/05/1628, 10

10 HHM geven Ysbrant Any Vos op zijn verzoek voorschrijven aan de Staten van Friesland of hun Gecommitteerde Raden opdat hij sauvegarde of sûreté de corps kan verkrijgen om in vier maanden zijn zaken af te handelen.