31/05/1628, 18

31/05/1628, 18

18 Bruninxs en Jensma berichten in Zwolle hun commissie te hebben meegedeeld aan Haersolte. Vervolgens hebben zij onmiddellijk verkenners op pad gestuurd om zeker te zijn van de door kolonel Morgan met zijn troepen te volgen route. Intussen hebben zij een voorraad levensmiddelen laten aanleggen en schepen voorbereid om de troepen bij aankomst te kunnen onderhouden en naar de dichtstbijzijnde en meest geschikte garnizoenen te brengen. Eenmaal voor Zwolle bleken de troepen te bestaan uit vier regimenten Engelsen, verdeelt in 48 compagnie├źn, en twee regimenten Schotten, in totaal ongeveer zeventienhonderd man. De met deze troepen uit Stade vertrokken Duitse manschappen waren allemaal overgelopen. Maar weinig soldaten waren binnen Zwolle gekomen aangezien de meeste soldaten buiten de stad in schepen naar de steden zijn vervoerd.
Bruninxs en Jensma hebben de troepen en hun oversten en kapiteins 10.885 gld. verstrekt aan vivres, scheepsvrachten en in contant geld waarvan zij een nauwkeurige rekening hebben bijgehouden. Philippe Calandrini heeft hun echter niet meer gegeven dan 10.000 gld. zodat de rest met geld van het land is betaald. Bruninxs en Jensma vragen HHM dit geld terug te betalen en het verdere onderhoud van de soldaten te regelen. Zo niet, dan vrezen zij dat de soldaten weinig zullen zien van het door de officieren ontvangen contante geld. Vanwege een slechte betaling kunnen de soldaten dan overlopen.
HHM schrijven Calandrini naar Zwolle te komen of iemand te sturen om de rekening over te nemen. Zij laten ontvanger-generaal Doublet de 885 gld. terugbetalen. Het verdere onderhoud van de soldaten laten HHM echter over aan Calandrini die zich daartoe krachtens de akte van 19 mei heeft verplicht.