01/06/1628, 2

01/06/1628, 2

2 Bruininxs en Brouwer moeten met de aanwezige afgevaardigden van de Admiraliteiten een instructie opstellen voor de commandeurs op de tien krachtens autorisatie van HHM door de Bewindhebbers van de VOC te huren en uit te rusten oorlogsschepen voor de beveiliging van de zee en de verwachte vloot uit Oost-Indiƫ.