02/06/1628, 1

02/06/1628, 1

1 De RvS adviseert over het op 22 mei door de weduwe van kolonel Utenhoove ingediende rekest.
HHM sturen het rekest aan de Kleefse raden te Emmerik [Emmerich] met het ernstige verzoek haar tevreden te stellen.