02/06/1628, 8

02/06/1628, 8

8 Bruininxs en Brouwer zullen de op aanschrijven van HHM gecompareerde commies Croon ondervragen over de door vice-admiraal Quast in zijn brief van [22 mei] geuite beschuldiging.