02/06/1628, 12

02/06/1628, 12

12 Op verzoek van vrouwe Helena van Brederode, weduwe van de heer van en tot Putlits, laten HHM een brief depĂȘcheren aan de keurvorst van Brandenburg opdat haar aanspraken krachtens het testament van haar man tegenover diens broer goed worden afgehandeld. HHM vragen de keurvorst om zijn raad in Emmerik [Emmerich] te gelasten de weduwe zonder uitstel 2.000 rijksdaalder te betalen en een regeling te treffen voor haar overgebleven tegoeden.
Tevens verlenen HHM de vrouwe van Brederode aanbevelingsbrieven voor de regering te Emmerik opdat deze de assignatie van de 2.000 rijksdaalder spoedig zal voldoen.