03/06/1628, 1

03/06/1628, 1

1 Rutger Huijgens, burgemeester te Arnhem, compareert en overhandigt de door de Staten van Gelderland verleende commissie d.d. 15 april voor Floris, graaf van Cuijlenborch, heer tot Lynden, Leede en Olderwert, Arnolt van Rantwyck tot Bemmel, raadsheer Diderick van Bemmel, Reynier van Rensen, licentiaat, en Arnoldt Kelffken, burgemeester te Nijmegen, dr. Hendrick van Oyen, schout van Tiel, en dr. Aert de Bye, burgemeester te Zaltbommel, Evert van Lintelo te Marsch, raad, Hendrick van Boshoff te Suijrhuis, Hendrick van Eck tot Midler, Johan van Luchteren, burgemeester te Zutphen, Wolter Woltersz., burgemeester te Doesburg, Henderick van Essen, raad, Diderick van Grol en de genoemde Rutger Huigens, Coenraedt van Dieden, burgemeester te Harderwijk, en dr. Henderick Feyt, burgemeester te Elburg.
HHM verwelkomen Huigens en verlenen hem zitting.