03/06/1628, 14

03/06/1628, 14

14 In een memorie bericht Henderick van Hembach dat in 1607 afgevaardigden namens de Kleefse en Gelderse regering zijn overeengekomen en tot nog toe hebben nageleefd alle binnen het vorstendom Kleef vervoerde en verbruikte goederen vrij van door HHM te heffen belastingen te laten passeren. Daartegenover zijn alle Gelderse schepen en goederen die vanuit de Waal in de Rijn en IJssel en vanuit de Rijn weer in de Waal rond het 's- Gravenwaardse hoofd en binnen het vorstendom Gelderland blijven en verbruikt worden, op hun beurt vrij van Kleefse licenten. Dit kan in beide gevallen echter alleen na verkrijging van een paspoort of akte van vrijheid. Van Hembach verzoekt daarom een akte om koren van de Maaskant uit de landen van de keurvorst van Brandenburg vrij naar Emmerik [Emmerich] te mogen brengen.
HHM geven de memorie voor advies aan de RvS.