03/06/1628, 16

03/06/1628, 16

16 Hertevelt bericht dat ter verdediging en beveiliging van de IJssel zeven forten zijn aanbesteed voor een totaalbedrag van 67.270 gld. Eén derde deel hiervan moet worden betaald als het werk voor de helft is opgeleverd, één derde deel als het is voltooid en het laatste derde deel twee maanden na oplevering. Hertevelt verzoekt HHM dit te regelen, met name omdat de aannemers de genoemde betaling stipt is toegezegd en zij het werk voor een derde deel goedkoper dan gewoonlijk hebben aangenomen.
HHM bedanken Hertevelt. Zij dringen er bij de tot betaling verplichte provincies op aan overeenstemming te bereiken inzake de verdeling, opdat er conform de gemaakte beloften kan worden betaald.