03/06/1628, 22

03/06/1628, 22

22 De RvS adviseert d.d. 2 juni door over de brief van de Staten van Gelderland d.d. 12 mei inzake hun weigering de compagnie karabijnen van de graaf van Stirum te betalen. Aangezien de repartitie is gemaakt, kan deze niet worden geaccepteerd en het verzoek niet worden ingewilligd. Die van Gelderland moet worden verzocht de genoemde compagnie en andere op hen gerepartieerde compagnieƫn vanaf het begin van dit jaar conform de repartitie te betalen. Indien de Staten menen te zwaar belast te zijn met de betaling van de servitiƫn, dan moeten zij dat in de Staten-Generaal kenbaar maken.
HHM nemen dit advies over.