06/06/1628, 3

06/06/1628, 3

3 Bruininxs en andere afgevaardigden berichten in bespreking te zijn geweest met agent Carlaton in aanwezigheid van secretaris Gunter en kolonel Morgan. Daarbij heeft Carlaton verzocht of HHM voor een korte periode de met Morgan uit Stade gekomen troepen willen onderhouden. De betaling van dit onderhoud kunnen zij verrekenen met de aan commissaris Hoogenhouck naar Stade meegegeven vivres. Gunter heeft eveneens verzocht om onderhoud van twee bij bovengenoemde troepen behorende Schotse regimenten. Hij verzekert HHM dat de koning van Denemarken dit onderhoud in mindering zal brengen op het beloofde subsidiegeld.
HHM stemmen hiermee niet in maar schrijven ernstig aan Philippe Calandrini. Zij gelasten hem de genoemde troepen conform zijn belofte te onderhouden.