06/06/1628, 14

06/06/1628, 14

14 De binnengekomen secretaris Huigens vertelt namens de RvS dat de Staten van Holland bezwaar maken tegen de op verzoek van de Raad voor het behoud van Gl├╝ckstadt in te kopen vijftig last rogge of honderd last meel, 54.000 pond kaas, 1.130 kogels van twintig pond per stuk, 1.607 kogels van zestien pond, zestigduizend pond buskruit, twintigduizend pond lont en twintigduizend pond lood, tenzij zij het benodigde geld op het subsidie aan Denemarken of hun eerstvolgende consenten mogen inhouden.
HHM vragen de heren van Holland om nadere informatie hierover. Volgens hen geldt hun besluit wanneer blijkt dat de andere provincies naar verhouding minder dan hen hebben betaald aan de Deense subsidie.
Conform de resolutie en de daaropvolgende verklaring van de heren van Holland laten HHM de levensmiddelen, munitie en materialen inkopen.