06/06/1628, 7

06/06/1628, 7

7 Johan Antoni van der Eycken en Samuel Casembroot verzoeken HHM als vertegenwoordigers van de prinselijke macht en hoogheid van de graaf van Vlaanderen de tussen hen gedane verkoop goed te keuren.
HHM geven het verzoek voor advies aan de Raad van Vlaanderen .