07/06/1628, 1

07/06/1628, 1

1 De Gedeputeerde Staten van Friesland nomineren d.d. Leeuwarden 27 maart dr. Jeltinga als raad in de Admiraliteit te Amsterdam .
Jeltinga legt de eed af en HHM depĂȘcheren zijn commissie.