08/06/1628, 7

08/06/1628, 7

7 De burgemeesters van Naarden verzoeken terugbetaling van de door hen aan de troepen van Morgan verstrekte 358 pond en maatregelen voor het verdere onderhoud van de soldaten.
HHM schrijven hierover opnieuw aan Philippe Calandrini. Hij moet de terugbetaling en de verdere betaling voor het onderhoud regelen.