08/06/1628, 10

08/06/1628, 10

10 Op verzoek van Pieter Jansz. van den Brouck verlenen HHM hem voorschrijven aan de Admiraliteit te Rotterdam opdat hij genomineerd wordt als kapitein in plaats van de overleden Pieter Lieffkint.