08/06/1628, 11

08/06/1628, 11

11 Na door Bruininx en Clant bericht te zijn over de zaak van schipper Juriaen Jansz. laten HHM deze kwestie rusten totdat hij nadere instantie doet.