08/06/1628, 12

08/06/1628, 12

12 Namens de burgemeesters en regeerders van Enkhuizen bericht Bruinincx geen geschikt schip voor de Grote Visserij te hebben kunnen huren, waarmee HHM op 23 mei voor vijf maanden hebben ingestemd. Hierdoor zullen zij een schip moeten kopen. De stadsbestuurders stellen voor deze koop aan HHM over te laten of de huur van het land te ontvangen conform wat een ander schip van dezelfde grootte maandelijks opbrengt. Het land moet dan wel het risico dragen van kaap of vernietiging door de vijand.
HHM vragen de Admiraliteit in het Noorderkwartier te berichten hoeveel het gekochte schip met equipage maandelijks hoort op te brengen wanneer het land het risico draagt. Zij moet het schip met geschut, want, kabels, ankers en touwen nauwkeurig laten taxeren en daarover zo spoedig mogelijk berichten.