08/06/1628, 2

08/06/1628, 2

2 HHM depĂȘcheren ordonnantie van 852 gld. 13 st. voor de door hun afgevaardigden op reis langs de IJssel gemaakte onkosten.