09/06/1628, 8

09/06/1628, 8

8 HHM laten de RvS in aanwezigheid van de heren Versteech, Mandemaecker en Moermont de aanbesteding van de op 20 april ter bescherming van Bergen op Zoom en Steenbergen voorgestelde werken voortzetten. Conform de resolutie zullen de provincies Holland en Zeeland het hiervoor benodigde geld opbrengen.
Aangezien de RvS eerder heeft verklaard dat de aanbesteding meer gaat kosten dan is beraamd, zullen de heren van Friesland en Groningen met goedkeuring van hun lastgevers consenteren indien de werken langs de grenzen van hun provincies ook doorgang vinden en betaald worden wanneer deze eveneens te duur uitvallen.