10/06/1628, 12

10/06/1628, 12

12 HHM zeggen de binnengekomen Philippe Calandrini krachtens zijn schriftelijke belofte van 19 mei het onderhoud en de servitiën van de met generaal Morgan uit Stade gekomen Schotten en Engelsen te betalen. Hoewel Calandrini zich vanaf het begin niet met de Schotten wilde bemoeien, waartoe hij ook geen opdracht heeft gekregen van de extraordinaris ambassadeurs Carlille en Carlaton, verklaart hij het onderhoud en de servitiën van de Schotten tot hun cassatie op zich te nemen. Hij verzoekt HHM de Schotten zo spoedig mogelijk af te danken.
HHM zullen dit bespreken met Z.Exc.