13/06/1628, 4

13/06/1628, 4

4 Beaumont meldt dat de gezanten van HHM uit Polen op 9 juni goed zijn aangekomen op Texel. Samen met Van den Hoonaert is hij zo spoedig mogelijk hierheen gekomen. Bicker moest echter om dringende zaken in Amsterdam achterblijven en zou proberen hedenavond ook in 's- Gravenhage te zijn. Hierom vraagt Beaumont enige tijd voordat zij over hun handelingen berichten.
HHM vinden het goed de komst van Bicker af te wachten.