14/06/1628, 8

14/06/1628, 8

8 Beaumont brengt te berde dat Bicker, evenals hij voormalig gezant naar Polen en Zweden, gisteren in 's- Gravenhage is aangekomen. Beaumont verzoekt HHM een tijdstip te noemen waarop zij rapport zullen doen over hun onderhandelingen.
HHM laten de gezanten hierover morgen in aanwezigheid van Z.Exc. berichten.