14/06/1628, 22

14/06/1628, 22

22 Marienburch dient een declaratie in van 327 gld. 8 st. voor de in Deventer aan de uit Stade gekomen troepen van generaal Morgan verstrekte levensmiddelen. Deze zijn niet op de eerdere door de afgevaardigden van HHM bij hun aankomst gesloten rekening gezet.
HHM geven de declaratie aan de afgevaardigden. Zij moeten deze bij de algemene rekening voegen opdat deze naast de resterende 885 gld. van Philippe Calandrini kan worden teruggevraagd.