15/06/1628, 3

15/06/1628, 3

3 Willem Keer, samoreusschipper en burger van Culemborg, verzoekt paspoort om twee schepen turf naar Emmerik [Emmerich] te mogen brengen en te verkopen, mits hij daarvoor 's lands belasting betaalt.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.