15/06/1628, 7

15/06/1628, 7

7 De RvS adviseert d.d. 15 mei over het rekest van mr. Walter Whijterstone, predikant van het uit Brielle en Vlissingen afkomstige regiment. Volgens de Raad moet er worden vastgehouden aan het besluit van 14 dec. 1627 toen HHM de suppliant uit goedwilligheid 200 gld. hebben gegeven voor al zijn aanspraken.
HHM nemen dit advies over.