15/06/1628, 9

15/06/1628, 9

9 HHM ontvangen een geloofsbrief van Friedrich, hertog van Sleeswijk-Holstein, voor Theodorus Rodeborch d.d.1 1 mei en lezen een krachtens deze ingediende propositie. 2
De hertog maakt zich ernstig zorgen over de Nedersaksische oorlog. Hij is een vredelievend vorst en heeft vanaf het begin van de oorlog tussen de keizer en de koning van Denemarken alles geprobeerd om deze te voorkomen en de neutraliteit te behouden opdat hij tussenbeide kon blijven komen. De oorlog is er toch gekomen. In de Nedersaksische Kreits en elders verkeren nu ook de gebieden en domeinen van de hertog in onrust. Ook tijdens dit onheil wil hij goede contacten blijven onderhouden met de Staten-Generaal, opdat zijn onderdanen het voordeel van vrije handel en scheepvaart blijven houden. Rodeborch verzoekt HHM namens de hertog dit schriftelijk te verklaren en aanbevelingsbrieven te verlenen voor de Deens koning opdat deze de vrije handel en scheepvaart evenmin belemmert. Daarnaast vraagt hij HHM hun commissaris in de Sont op te dragen bij Z.M. een gunstig besluit te bevorderen.
De heren van Holland schorten de behandeling van deze propositie op.

1 De verzendplaats is weggelaten.
2 De propositie is geïnsereerd in S.G. 3187.