15/06/1628, 10

15/06/1628, 10

10 Noortwijck en de andere afgevaardigden berichten de administrator van Maagdenburg in 's- Gravenhage te hebben begroet. Hij heeft HHM bedankt voor de eer en zich verontschuldigd hen niet eerder te hebben kunnen begroeten, hoewel hij al geruime tijd in Leiden is geweest. Tevens dient hij een propositie in.1
HHM nemen hierover nog geen besluit.

1 De in het Duits gestelde propositie is geïnsereerd in S.G. 3187.