16/06/1628, 9

16/06/1628, 9

9 Martyn Nuyts, koopman te Amsterdam, verzoekt teruggave van veertig door de ontvanger en controleur te Emmerik [Emmerich] in beslag genomen stukken lood. Hij wil deze laten uitvoeren aangezien 's lands belasting erover is betaald.
HHM zullen de aanwezige commandant van Emmerik hierover horen.