17/06/1628, 3

17/06/1628, 3

3 De barones van Jause verzoekt paspoort om voor zes maanden met haar kinderen, dienaren, bagage, karos met vier paarden en twee wagens met vier paarden en twee menners vrij naar Spa en terug te mogen gaan. Onderweg wil zij haar heerlijkheden van "Guyden"1 en de Sint-Lambertskerk [in Luik] bezichtigen.
HHM geven het rekest voor advies aan de RvS.

1 Misschien wordt hiermee Jauche [Geten] bedoeld.