17/06/1628, 4

17/06/1628, 4

4 HHM vaardigen de heren van Gelderland en Holland met de thesaurier-generaal af naar de vergadering van de Staten van Friesland te Leeuwarden op 19 juni. Zij moeten de Staten ertoe bewegen hun defecten van de consenten ter zee van 1622 tot en met 1627 te zuiveren en hun aandeel te nemen in de gerepartieerde schuld van de Admiraliteitscolleges boven de consenten à 2.500.000 pond.
Aangaande deze punten vragen HHM de Friese Staten binnen tien dagen een gunstig besluit door te geven, anders zal de bezending doorgang vinden.