17/06/1628, 7

17/06/1628, 7

7 Bruininxs bericht conform de resolutie van HHM over de modellen van de watermolen, waarvoor Arent Smith octrooi heeft aangevraagd. Bruininxs meent dat het een nieuwe uitvinding betreft.
HHM verlenen de suppliant voor 24 jaar octrooi zonder bijkomende bepalingen.