17/06/1628, 2

17/06/1628, 2

2 Philippe Calandrini schrijft d.d. Amsterdam 15 juni commissaris Padtburch geen opdracht te hebben gegeven de vier met Morgan uit Stade afkomstige Schotse regimenten af te danken. Hij verzoekt HHM de Schotten niet zo spoedig af te danken en hoopt dat er geld wordt gevonden voor onderhoud en servitiën van de troepen.
HHM houden vast aan hun resolutie inzake het afdanken van de genoemde Schotten. Zij wachten de reactie af van de voor de afdanking aangestelde commissaris Padburch.