19/06/1628, 6

19/06/1628, 6

6 HHM ontvangen een brief van Ernst Casimir d.d. Bellingwolde 13/3 juni, een kopie van een door Tilly geschreven brief aan de keurvorstelijke gezanten te Mühlhausen d.d. Bad Hersfeld 21 okt. 1627, een brief van de graaf van Anholt aan Ernst Casimir d.d. ...1 30 mei en een kopie van de citatie d.d. 15 maart waarmee de fiscaal van de keizer te Praag Ernst Casimir in naam van de keizer laat dagvaarden.
HHM geven de brief van Ernst Casimir met de dagvaarding aan de RvS. Hij moet deze bespreken met Z.Exc. en daarover berichten.

1 De verzendplaats is opengelaten.