19/06/1628, 8

19/06/1628, 8

8 De afgevaardigden van de stad Groningen compareren en melden te willen vertrekken. Daarnaast verklaren zij te hebben gehoopt dat de op 17 juni door HHM gedane uitspraak in hun geschil met die van de Ommelanden anders zou zijn uitgevallen. Zij vrezen daarom dat de uitspraak niet tot de gewenste resultaten zal leiden.
HHM verzoeken de afgevaardigden deze zaak de goede kant op te helpen. Daarnaast informeren zij Ernst Casimir over de uitspraak opdat deze tijdens de komende landdag van Stad en Lande de invoering van de beraamde nieuwe heffingen en de verhoging van de oude kan helpen voortzetten. Voor hetzelfde doel sturen HHM tevens een afgevaardigde naar de landdag.