21/06/1628, 4

21/06/1628, 4

4 Ambassadeur Langerack verzoekt d.d. Parijs 25 mei paspoort voor een dienaar van de koningin-moeder. Krachtens dit paspoort wil deze in de Republiek te kopen tapijtwerken, goudleer en enkele Indiaanse kunstvoorwerpen voor de koningin-moeder en de grootzegelbewaarder vrij over land naar Frankrijk uitvoeren.
Voordat HHM hierover besluiten, moet de genoemde dienaar een nauwkeurige lijst tonen met alle uit te voeren goederen.