22/06/1628, 9

22/06/1628, 9

9 In een rekest meldt kapitein Willem van Brederode nog een restant van 554 gld. 12 st. aan onkosten tegoed te hebben voor het werven van een compagnie soldaten van 140 man. Met deze compagnie is hij onder de vlag van admiraal L'Ermithe uitgevaren.
HHM laten Bruininxs en commies Verhaer het rekest onderzoeken en erover berichten.