23/06/1628, 1

23/06/1628, 1

1 HHM geven een brief van de gezanten in Frankrijk d.d. Parijs 9 juni met eerdere brieven van hen aan Feit, Bruininxs, Stavenis en Ploos om daaruit de belangrijkste punten te halen en daarover te berichten. Tevens moeten zij de gezanten in Engeland schrijven hun collega's in Frankrijk nader te informeren over wat er daar voorvalt inzake de te sluiten vrede tussen de beide kronen. Ten slotte moeten zij met de aanwezige afgevaardigden van de Admiraliteitscolleges een goed schip uitrusten voor het uitwisselen van brieven tussen de genoemde gezanten.