23/06/1628, 6

23/06/1628, 6

6 Bruininxs bericht over een brief van de Gecommitteerde Raden in het Noorderkwartier d.d. Hoorn 21 juni. In Hoorn is een schipper aangekomen met enkele soldaten uit Glückstadt. Krachtens een hem in Glückstadt verleende akte vraagt hij betaling voor zijn vracht. Verder vragen de burgemeesters van Hoorn of zij de binnengebrachte zieke soldaten op kosten van het land moeten onderhouden.
HHM verklaren zich niet verantwoordelijk voor de kwestie te voelen. Toch zullen zij Calandrini in 's- Gravenhage aanspreken of in Amsterdam schrijven de schipper voor zijn transport te betalen en de uit Stade afkomstige soldaten conform zijn schriftelijke belofte te onderhouden en servitiën te geven.